4 juni 2012

06/06/2012

Reklampelaren vid Majvallen bortplockad och ersatt med en plantering

30 maj 2012

05/06/2012

Pelaren vid slutet av Såggatan fälld och befriad från reklam.